why are both my headlight low beams not working

Tại sao cả hai đèn pha chiếu gần của tôi đều không hoạt động?

Khi cả hai đèn pha chiếu gần trên xe của bạn đều không sáng, nguyên nhân có thể nằm ở một số vấn đề:

1. Cầu chì bị cháy:

 • Cầu chì bảo vệ mạch điện của đèn pha chiếu gần. Nếu cầu chì bị cháy, không có dòng điện nào đến được bóng đèn.
 • Kiểm tra hộp cầu chì để tìm cầu chì đèn pha chiếu gần. Thay cầu chì mới nếu phát hiện bị cháy.

2. Rơ le bị hỏng:

 • Rơ le là một công tắc điện điều khiển đèn pha chiếu gần. Nó có thể bị hỏng hoặc bị kẹt, ngăn chặn dòng điện đến bóng đèn.
 • Xác định vị trí rơ le đèn pha chiếu gần và thay thế nếu cần.

3. Công tắc đèn bị lỗi:

 • Công tắc đèn điều khiển đèn pha chiếu gần bằng cách gửi tín hiệu đến rơ le. Nếu công tắc bị hỏng, tín hiệu có thể không đến được rơ le.
 • Kiểm tra công tắc đèn và thay thế nếu thấy có vấn đề.

4. Vấn đề về hệ thống dây điện:

 • Dây điện cung cấp điện cho đèn pha chiếu gần có thể bị đứt hoặc tước vỏ. Điều này có thể làm gián đoạn dòng điện.
 • Kiểm tra hệ thống dây điện để tìm kiếm các dấu hiệu hư hỏng. Sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ dây nào có vấn đề.

5. Bóng đèn bị cháy:

 • Đèn pha chiếu gần có thể cháy hết.
 • Tháo bóng đèn và kiểm tra xem chúng có bị cháy không. Thay thế bất kỳ bóng đèn nào bị cháy.

6. Vấn đề với cụm đèn pha:

 • Cụm đèn pha là bộ phận chứa đèn pha chiếu gần. Nó có thể bị hỏng hoặc bị ăn mòn, gây gián đoạn dòng điện.
 • Kiểm tra cụm đèn pha và thay thế nếu cần.

Lưu ý:

 • Nếu cả hai đèn pha chiếu gần đều không sáng, rất ít khả năng cả hai bóng đèn đều bị cháy cùng lúc.
 • Luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng xe của bạn để biết vị trí cầu chì, rơ le và cụm đèn pha.